Cần thanh lý 1 hộp khăn lạnh giảm đau tucks và 1 chai xịt dermoplast chưa xử dụng . HSD đến t7 2019.