Do chuyển đồi kinh doanh nên mình cần thanh lý kệ siêu thị cao 1m8 và 1m6, kệ đơn và kệ đôi
tủ thịt vissan, tủ đông cánh kính, tủ mát sanaky, vvv, liên hệ 0918301505 phuong