Em được ông anh mua cho chiếc áo dạ Le Souk hàng sách tay Nhật Bản nhé. Hàng xịn vẫn còn nguyên tem mác.
Giá của em nó bên Nhật là 59.000 yên. Nay em muốn cho em ấy ra đi với giá 3.000.000 đồng.
Mẹ nào quan tâm liên hệ với em.