Mình đang cần mua mấy vourche buffe. Mình cần khoảng 6c. Mn k đi ăn để lại cho mình nhé.