hi các mẹ, ai có nhu cầu bán lại tủ quần áo gỗ, ai cần thanh lý báo mình nhé!tks