có mom nào cần thanh lý cũi bơm hơm thì pm giúp em nhé.thanks nhiều