Tình hình nhà mình đi chơi Phan Thiết, đặt vé xe lửa lúc về cho đỡ mệt mà hết vé rồi. Ai có thì thanh lý cho mình, còn không thì chắc đi xe khách quá. Lhệ: 0903168223