Mình có 1 số quần áo cũ muốn tặng, đồ nữ đa số, ai cần liên hệ mình nha 0973724324