MÌNH CÒN DƯ 03 VOUCHER BUFFET NHẬT- VIỆT. MÌNH BÁN BẰNG GIÁ VỚI HOTDEAL - 179K/01 VOUCHER ( 537K/03 VOUCHER )
ĐƯỜNG LINK: http://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/bu...-lau-5589.html ).
BẠN NÀO CÓ NHU CẦU MUA XIN LIÊN HỆ QUA SĐT: 0909 546 246. CÁM ƠN