Cần ban sky a800 máy còn rin chưa sửa chữa đang dùng bình thường . fix giá 1.800.000vn _ai quan tam lh

Xem chi tiết: http://vnsat.org/raovat/chitiet/can-ban-sky-a800-may-con-rin-chua-sua-chua-tai-hcm-94949.html#ixzz37W21UmfL