Miinh co nuoi con gà Đông tảo,nuôi gia đình vui thoi,nay no nặng gân2 kg roi,khong nỡ làm thịt.Ai co nhu cầu,lien lac minh nhuong lai de su dung dip Tet.Ga Dông tảo la loai quy,dac biet 2 chan to,hầm thuoc Bắc,chữa đuoc bệnh...Minh để lại gia 300k/1kg.Goi cho minh:0902870263 de biet dia chi.Thanks moi nguoi da doc tin!