cần bán 1 số đồ phong thủy như:
tướng Quan Vân Trường bằng đồng mạ vàng giá 2,5 triệu.
thiềm thừ bàng đồng mạ vàng tây. giá. giá 5 triệu.
thiềm thừ bằng gốm. giá 5 triệu
đá thạch anh nặng 6kg giá 2,5 triệu