Mình đang có dư 2 hộp Elevit- Multivitamin dành cho bà Bầu, do em mình mua bên Úc gửi về, muốn nhượng lại cho bạn nào có nhu cầu.

Giá mua ở tiệm thuốc bên Úc là 65 AUD cộng với tiền ship về VN thì tính ra khoàng 1,200,000 VND/ hộp. Giờ mình bán lại với Giá 850,000 VND/ hộp nhé. Expiry date là tháng 5/2018.

SMS mình theo số dt 0909898806 nhé.