Hi

Mình cần thanh lý 1 bếp gá du lịch của Namilux, tình trang 100% mới, giá 120k. Thùng chứa đồ phía sau dành cho xe gắn máy còn mới 100% giá 200k. Liên hệ 09174895 chín năm

Thanks