Hôm trước mình xem trong mục này có một bạn thanh lý băng keo để dán áo quây, và các loại áo nói chung cho khỏi hở, tụt...Giờ mình cần mà tìm không thấy, bạn nào có pm mình nhé! Gấp lắm ạ! Thanks mọi người!