1344676168839.jpg
kích thước:160 x 8,6=825k
1344676016415.jpg
kích thước :180 x 8,6=900k
1344676069232.jpg
kích thước:1m1 x 8,6=750k
1344676862312.jpg
kích thước:190x120=1400k
cơ sờ sx tủ sắt GIA BẢO.Hàng mới 100%.liên hệ
MR:HẬU(0902925047)