Tủ khong đóng tuyết, chạy mau lạnh, mau đông đá, giá 1 triệu 900, bảo hành 3 tháng
lh 01202642345