Mình đi du lịch về còn dư 227,000won Hàn Quốc. Mình để lại với tỷ giá 20300vnd. Bạn nào lấy hết mình để lại 4,550,000vnd nhé.
Bạn nào cần liên hệ mình qua số: 0949 009 008
Cảm ơn.