1. Máy cắt nhật 2 nút bấm an toàn khi sử dụng ( giá 18tr) tặng 1 dao cắt còn mới chưa sài + 1 máy ricoh mpc6501 máy còn chạy được nhưng hư rum + phụ kiện thay thế khi rã máy.2. Máy Priport dx3343 trống màu đen (giá 10tr). đã bán3. Máy đóng gim (giá 6tr). đã bán4. máy cán màng fw 330 (giá 1.5tr).SĐT: 0962.560.561 – 0966.579.559 Gặp Nguyên1. Máy cắt nhật 2 nút bấm an toàn khi sử dụng ( giá 18tr) tặng 1 dao cắt còn mới chưa sài + 1 máy ricoh mpc6501 máy còn chạy được nhưng hư rum + phụ kiện thay thế khi rã máy.2. Máy Priport dx3343 trống màu đen (giá 10tr). đã bán3. Máy đóng gim (giá 6tr). đã bán4. máy cán màng fw 330 (giá 1.5tr).SĐT: 0962.560.561 – 0966.579.559 Gặp Nguyên1. Máy cắt nhật 2 nút bấm an toàn khi sử dụng ( giá 18tr) tặng 1 dao cắt còn mới chưa sài + 1 máy ricoh mpc6501 máy còn chạy được nhưng hư rum + phụ kiện thay thế khi rã máy.2. Máy Priport dx3343 trống màu đen (giá 10tr). đã bán3. Máy đóng gim (giá 6tr). đã bán4. máy cán màng fw 330 (giá 1.5tr).SĐT: 0962.560.561 – 0966.579.559 Gặp Nguyên