Em có nhu cầu bán Ipad2 do em đang xài.

Ipad của mình là Ipad 2, 64G phiên bản 3G, wifi màu trắng. Em bán 10tr kèm bao da lúc mình mua. Riêng bao da mua
đã là 780k.

Mẹ nào có nhu cầu liên hệ sdt 01224960654. Mỹ Lệ.

Sẽ fix cho ai thật sự thiện chí