Elizabeth màu đỏ SYM cchủ 5 số dán nilon
Attila Elizabeth màu đỏ chính hãng SYM 2009 chính chủ sử dụng vừa đổi biển 5 số, xe vừa bóc nilon
ra mới nguyên. Máy móc nguyên bản đi cực kỳ thích vì nữ sử dụng giữ gìn. Bán lại giá 14tr8