Mình thanh lý bàn gỗ đa năng, vừa làm bàn làm việc và khi lật mặt bàn lên thành bàn trang điểm, có gương và khay chia các hộc bên trong. Gỗ An cường. Có 3 hộc to bên dưới keo thanhh ray. Hàng đặt theo thiết kế