Cần lắm bác sỹ làm ngoài mổ u lành tính , mẹ nào biết làm ơn chỉ dùm mình