Ipad Air 2 128GB, wifi 4G, máy mình dùng rất ít nên nhìn như mới. Mọi thứ bên trong còn nguyên bản, check thoải mái.

Mình chỉ bán cho người dùng cá nhân cửa hàng thu mua miễn liên hệ. LH: 0962866807 hoặc 01688981355.