con nhà mình bị đi ngoài mấy hôm rồi. Mẹ nào có cho mình xin hoặc mua ít lá cây hoàn ngọc nhé. Lần trước bé bị chữa thấy hợp. Cám ơn mọi người đã đọc tin. sdt của mình ở trên có thể ntin zalo