Mình có quần áo bea gái và đồ chơi. Bạn đến lấy giúp nha. 333 Hòa Hảo f4 quận 10. Sdt 0966338748. Mình tên Dung