Xe đẩy du lịch có thể xếp gọn như cây dù , có 2 màu xanh và đỏ
sức chịu đựng 20kg , nặng 5kg