Tớ thanh lí nhanh xe cân bằng cho bé. Mới 100%. Thanh lí giá 400k. Xe TQ. Chắc chắn+đẹp.