Mình đang có 4 voucher muốn để lại cho mọi người
1 voucher Pizza Pepperonies giam? 100,000vnd

va` 1 voucher Pizza an tai Pizza Pepperonies hoặc Al Fresco giảm 40%

Bạn nào có nhu cầu mình để lại cả 4 vouchers với giá 100,000 nghin đồng nhé