Vitamin Omega D3 for Kid kẹo dẻo, hàng xách tay Mỹ, do date ngắn T10/2016. Thanh lý 240k/lọ.

Lọ này các bé ăn 1 tháng là hết thôi, nên chất lượng không hề ảnh hưởng.