đã update tình trạng máy và giá, các mom ủng hộ nhe!