Minh cho con học anh van o Việt Mỹ nhung thay ket qua không tốt lam. Vi vay minh len day hoi co me nao co y dinh hoặc dang moi thay giao nước ngoai ve nha kem cho con theo hình thúc học nhom roi chia học phi thi cho minh tham gia voi đuợc không. Con minh 2 be trai học lớp 1 va lớp 4. Hoặc co ban nao biết thay co nước ngoại nao day tai nha tốt thi gioi thiếu dum minh nha. Dien thoai 0983212122 (Viber va Zalo). Cam on.