M cần ra đi mấy em thú nhồi bông cho bé mới 90%, 50k cho một em lớn, 20k em nhỏ, vừa bán vừa tặng luôn, thú m mua bên Mỹ về, siêu cưng. M ở quận 7, liên hệ 0909108811.