Xe nhựa chợ lớn mua 600k bán 350k

xe ngựa đẩy có thể gập thành bập bênh mua 650k bán 400k
mua 2 chiếc giá 700k