Em đang có mấy cái thẻ giảm giá học tiếng Anh tại EQUEST, không dùng nữa, để lại cho mẹ nào có nhu cầu:
- Giảm 2tr khóa tiếng Anh giao tiếp, giá gốc 5.2tr, em để 800k.
- Giảm 15% cho khóa học bất kỳ, em để 30% phần được giảm.

Mẹ nào có nhu cầu call em với nhé, có fix ạ: 01226345945 - 0983404392.