Bịch tã quần siêu thấm Bobby date 07/2023 có 56 miếng, giá mua 390k nhưng bé chỉ dùng 15 miếng, mình để lại 200k. Có thể nhận ở quận 1 hoặc Binh thạnh. Cảm ơn cả nhà