Đặc điểm: nôi ru tự động dạng lớn nhất của autoru, giá mua mới 2,1trieu, thanh lý 1,5 triệu vì bé nhà mình không dùng.