Mình đang thanh lý 1 máy hút sữa đôi UNIMOM
Mình cũng chỉ dùng được 1 time ngắn vì hết sữa và 1 phần do đi làm nên lười vắt quá, thanh lý cho mẹ nào có nhu cầu.
Giá thanh lý : 1.300.000 VND
mình tên linh - ĐT: 0984441 ba chín hai