Xe có 7 bánh linh hoạt
Xe tròn dễ di chuyển, vững chắc
Phanh khóa xe giúp xe đứng yên, có thể gấp gọn tiện lợi