Mình thanh lý xe tập đi Lucky Baby. Giá bán hiện nay là 1.800k.Mình chỉ để lại 750k ( Xe mới 100%). Liên hệ: 0903672344