Thanh lý xe máy Ware tàu, xe còn chạy tốt. Giá rẻ bèo 3 trđ.
alo: 097567 128 sáu.
mình sẽ up ảnh sau