Xe nhà k dùng nên thanh lý,mình k nhận order nhé,ai đến trước lấy trước cho nhanh