Con mình đã biết lật thanh lý lại cho mẹ nào cần không hiểu sao up hình không được mẹ nào cần liên hệ zalo 01263664927