THANH LÝ XE ĐẨY NHẬT 2 CHIỀU 3 TƯ THẾ CHO BÉ.

XE CÒN MỚI,CHẮC,KHỎE.