Bố mẹ có thể tham khảo thông tin sản phẩm trên Google, Youtube nhé ạ. Xe nhà e còn rất mới, như hình. <br>