Thanh lý lại xe đầy Seebaby. Xe siêu nhẹ và xếp rất gọn, tiện mang theo du lịch. Xe ít sd nên còn rất mới, chỉ mang đi du lịch vài lần.
Tặng kèm bộ thảm xốp nằm chơi cho bé.