Thanh lý hộ bạn ở đường Nguyễn văn thủ q1, 146b. 0916816717. Xe 2 chiều 3 tư thế, thanh lý 1,6. Tay cần điều chỉnh