Xe đạp loại bánh lớn, xe có thêm 2 bánh phụ, đã mất giơ trước và 1 tay nắm phải như hình, Tl 200k
Lh O916 838318