thanh ly voucher Kizworld Parkson flemington Le Dai hanh Q.11

  • 5,993 Bài viết

  • 56 Được cảm ơn

  #1
  Tình Trạng: Còn hàng

  m co 3 voucher The gioi giao tri Kizworld tai Parkson Flemington 184 Le Dai Hanh,P.15, Q.11
  quy dinh su dung:
  - ko co gia tri quy doi thanh tien mat
  - phai thanh toan phan con lai (neu co)khi su dung phieu
  - Xuat trinh phieu truoc khi thanh toan
  - chi ap dung cho 1 tre tu 3 den 16 tuoi va chi su dung 1 lan
  - chi ap dung cho mua ve vao cong
  - khong su dung vao cac ngay le
  - han su dung den 30/10/2014
  menh gia moi voucher la 100k, m de lai 40k, lay het 3 voucher m lay chan 100k
  cam on cac b da doc tin/ dt 0902 mot mot nam bon ba bon

  iframe: approve:
  • 5,993 Bài viết

  • 56 Được cảm ơn

  #2
  uppppppppppppppppppppp

  iframe: approve:
  • 5,993 Bài viết

  • 56 Được cảm ơn

  #3
  up cho b nao can

  iframe: approve:
  • 5,993 Bài viết

  • 56 Được cảm ơn

  #4
  upppppppppppppppppppppp

  iframe: approve:
  • 5,993 Bài viết

  • 56 Được cảm ơn

  #5
  upppppppppppppppppppp

  iframe: approve:
  • 5,993 Bài viết

  • 56 Được cảm ơn

  #6
  uppppppppppppppppppp

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO