Mình có 1 voucher tại TT Anh Ngữ Cleverlearn trị giá 1.5tr, thanh lý 1tr nhé. Hạn sử dụng là ngày hôm nay 28/2/2013.
Bạn nào có nhu cầu pm mình, mình có thể cùng đến TT Cleverlearn vạn bảo để đưa voucher.
Tel 0903408696